Časopis pre milovníkov mačiek

 

 
3/2008
 
 
 
 
 

Človek a mačka


Marta Vozárová: Aby láska bola láskavá

 

Chyby, ktorých sa ľudia vo vzťahu k mačkám dopúšťajú, nerobia zväčša zámerne, ale naopak s tým najlepším úmyslom. Aby bolo týchto chýb čo najmenej, musíme citlivo vnímať prirodzené potreby svojej mačky a spoznávať jej jedinečné vlastnosti a emócie. Naše predstavy o šťastnom spolužití sa nemusia vždy zhodovať s predstavami malej domácej šelmy.

Príčinou mnohých omylov a nedorozumení býva pohľad na mačku cez čisto ľudskú optiku. To, čo je príjemné pre ľudí, nemusí však byť príjemné pre mačky...

Celý článok si môžete prečítať v čísle 3/2008 časopisu Moja Mačka.

Späť na obsah čísla