Časopis pre milovníkov mačiek

 

Šéfredaktorka
PhDr. Mária Malíková
Manažérka redakcie
Ing. Bea Stankovičová
Redakčná rada

Ing. Kristína Drobcová, Zuzana Huňadyová, Stanislava Hanusz Hricová

Jazyková korektúra
Mgr. Martina Kováčová
Grafická úprava
Layout Jana Sapáková
Adresa
Sibírska 22, 831 02 Bratislava
Telefón
02/44 254 330 (po 17.00 hod.)
email
redakcia@mojamacka.com
IČO
37925741
DIČ
2022434546
 
Vydáva
Moja Mačka, o.z.
Nakladatež a tlač
Veda, vydavatežstvo SAV