Časopis pre milovníkov mačiek

 

Aktuálne vydanie
 
3/2010
 
 
 
 
 

 

Chov & Výstavy

Zuzana Huňadyová:Chov ušľachtilých mačiek pod taktovkou nového vedeia

Rok 2010 sa pre Slovenský zväz chovateľov nesie v znamení volieb. Okrem volieb do výborov základných organizácií, oblastných výborov a ústredia SZCH sa uskutočnili tiež voľby do Ústrednej odbornej komisie pre chov mačiek (ÚOK CHM)...

Celý článok si môžete prečítať v čísle 3/2010 časopisu Moja Mačka.

Späť na obsah čísla