Časopis pre milovníkov mačiek

 

Aktuálne vydanie
 
3/2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Človek a mačka
 

Mária Malíková: Prežívame spoločné emócie?
 

Mačky sú mimoriadne citlivé tvory s bohatým vnútorným životom, v ktorom emócie zohrávajú dôležitú úlohu. Významne ovplyvňujú a riadia ich správanie, rozhodovanie a konanie. Sídlom emócií je oblasť limbického systému v ich mozgu, ktorý je rozvinutý porovnateľne s ľudským. Mačky, podobne ako ľudia, prežívajú pocity radosti, spokojnosti, šťastia a lásky, ako aj žiarlivosť, smútok, hnev či strach... 

 
 

Celý článok si môžete prečítať v čísle 3/2011 časopisu Moja Mačka.

Späť na obsah čísla