Časopis pre milovníkov mačiek

 

Aktuálne vydanie
 
3/2011
 
 
 
 
 

Z histórie

 
Zuzana Huňadyová: Z histórie chovu mačiek na Slovensku (5)
 

Rok 1993 bol významným medzníkom v novodobých dejinách Slovenska. Rozdelenie Československa a vznik samostatnej republiky priniesli mnoho zmien nielen na poli politickom a ekonomickom, ale tiež v záujmových kruhoch chovateľov mačiek...

 
 

Celý článok si môžete prečítať v čísle 3/2011 časopisu Moja Mačka.

Späť na obsah čísla